matematykaszkolna.pl
archiwum 2091, 2090, 2089, 2088, 2087, 2086, 2085, 2084, ..., całe
Zadania
Odp.
11
Romanowski: Wyznacz zbiór wartości funkcji https://imgur.com/a/Ro5UNR8 Wiemy, że dla funkcji c+asinx+bcosx jest coś takiego, że
archiwum 2091, 2090, 2089, 2088, 2087, 2086, 2085, 2084, ..., całe