Liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste i pierwsze. Największy wspólny dzielnik. Najmniejsza wspólna wielokrotność. Działania na ułamkach. Przybliżenia liczb dziesiętnych. Usuwanie niewymierności z mianownika. Potęgowanie i pierwiastkowanie. Pierwiastkowanie liczb ujemnych. Wyrażenia algebraiczne i wzory skróconego mnożenia. Udowodnij, uzasadnij, wykaż. Dwumian Newtona czyli wzór (a+b)^n. Błąd względny i bezwzględny pomiaru. Procenty. Procenty na rysunkach. Procenty w geometrii. Oprocentowanie lokat, kredytów. Stężenia procentowe roztworów. Kolejność wykonywania działań.