Dziedzina wyrażenia wymiernego. Działania na wyrażeniach wymiernych. Proporcjonalność odwrotna. Funkcja wymierna. Funkcja homograficzna. Dziedzina funkcji wymiernej. Równanie wymierne. Nierówność wymierna. Hiperbola.