Dziedzina wyrażenia wymiernego. Pierwiastki wyrażenia kwadratowego. Rozkładanie na czynniki.