Wzory na potęgowanie i pierwiastkowanie. Funkcja wykładnicza. Równanie wykładnicze. Nierówność wykładnicza.