Doświadczenie losowe, zdarzenie elementarne, zdarzenie losowe. Aksjomatyczne definicja prawdopodobieństwa i jego własności. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe. Niezależność zdarzeń. Prawdopodobieństwo całkowite. Schemat Bernoulliego.