Równanie kwadratowe. Układy równań kwadratowych. Wzory Viete'a. Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa. Wykres funkcji kwadratowej. Znajdowanie wzoru.