Zadania  +  Rozwiązania
Postać ogólna funkcji kwadratowej y = ax^2 + bx + c. Postać kanoniczna funkcji kwadratowe y=a(x-p)^2+q. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej zależy od znaku delty.