Zadania  +  Rozwiązania
Rozwiązywanie równania kwadratowego. Delta dodatnia dwa rozwiązania, delta równa zero jedno rozwiązanie, delta ujemna równanie kwadratowe nie ma rozwiązania.