Wyprowadzanie wzorów na pierwiastki równania kwadratowego ax^2+bx+c = 0.