Równanie kierunkowe prostej. Równanie ogólne prostej. Proste równoległe i prostopadłe. Kąt nachylenia prostej do osi Ox. Punkty których współrzędne spełniają nierówności. Wzór na kąt między prostymi. Prosta przechodząca przez dwa punkty. Odległość dwóch punktów od siebie. Środek odcinka. Odległość punktu od prostej. Okrąg w układzie współrzędnych. Koło w układzie współrzędnych. Rysowanie wektorów. Współrzędne wektorów. Długość wektorów. Kierunek i zwrot wektora. Wektory równe i przeciwne. Dodawanie wektorów. Odejmowanie wektorów. Mnożenie wektora przez liczbę. Iloczyn skalarny wektorów. Kąt między wektorami. Wektor prostopadły do prostej. Wektor równoległy do prostej.