Zadania  +  Rozwiązania
Odległość między punktami mogę wyliczyć ze wzoru d = pierwiastek z ( (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 ). Jako przykład wyliczyłem odległość punktu A o współrzędnych (2,5) od punktu B o współrzędnych (5,9). Odległość między tymi punktami wynosi 5.