Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym. Wartości funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta. Związki między funkcjami trygonometrycznymi. Tożsamości trygonometryczne. Miara łukowa kąta. Definicja funkcji trygonometrycznej dowolnego kąta. Znaki funkcji trygonometrycznej w poszczególnych ćwiartkach. Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów. Wzory redukcyjne funkcji trygonometrycznych. Wykres i własności funkcji sinus. Wykres i własności funkcji cosinus. Wykres i własności funkcji tangens. Wykres i własności funkcji cotangens. Przekształcanie wykresów funkcji trygonometrycznych. Równania i nierówności trygonometryczne.