Lista zadań na rysowanie i przekształcanie wykresów funkcji trygonometrycznych oraz wypisywanie ich własności. Wykresy funkcji trygonometrycznych: y=-sinx, y=sinx+1, y=-sinx+1, y=2cosx, y=cos(x-π/2), 2cos(x-π/2), y=1/2tgx, y=tgx-2, y=1/2tgx-2.