rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Narysuj wykres funkcji y=cos1/2x i wypisz jej własności. Miejsce zerowe funkcji. Wykres i własności cosinusa. Dziedzina funkcji. Zbiór wartości funkcji. Zbiory liczbowe. Monotoniczność funkcji. Funkcja różnowartościowa. Funkcja parzysta i nieparzysta. Funkcja okresowa.