Zadania  +  Rozwiązania
Definicja funkcji różnowartościowej. Wykresy funkcji różnowartościowych. Określanie na podstawie wykresu czy funkcja jest różnowartościowa.