Czy funkcje o podanych wykresach są różnowartościowe?