Wartość bezwzględna. Odległość liczb na osi liczbowej. Wykres wartości bezwzględnej. Równania i nierówności z wartością bezwzględną. Równania i nierówności kwadratowe z wartością bezwzględną.