Zadania  +  Rozwiązania
Odległość liczb na osi liczbowej i jej związek z wartością bezwzględną. Przykład. Zadania z pełnymi rozwiązaniami.