Zadania  +  Rozwiązania
Odległość liczb na osi liczbowej i jej związek z wartością bezwzględną. Interpretacja geometryczna wartości bezwzględnej. Przykłady.