Zadania  +  Rozwiązania
Wartość bezwzględna usuwa minus liczbie ujemnej. Zero i liczbę dodatnią pozostawia bez zmian. Wartość bezwzględna jest zawsze dodatnia lub równa zero.