Wzór ogólny ciągu. Wzór rekurencyjny ciągu. Ciąg arytmetyczny. Ciąg geometryczny. Procent składany. Ciąg Fibonacciego. Monotoniczność ciągu. Suma nieskończonego ciągu geometrycznego. Zamiana ułamka dziesiętnego okresowego na zwykły. Indukcja matematyczna