Zadania  +  Rozwiązania
Przykłady ciągów określonych za pomocą wzoru ogólnego. Obliczanie pierwszych kilku wyrazów ciągu. Wzór ogólny ciągu.