Wypisywanie wszystkich przypadków. Reguła mnożenia. n! czyli n silnia. Permutacje. Wariacje bez powtórzeń. Wariacje z powtórzeniami. n nad k czyli symbol Newtona. Kombinacje.