Zadania  +  Rozwiązania
Omówienie i przykłady zastosowań w praktyce reguły mnożenia.