Zdanie w logice. Rachunek zdań. Kwantyfikator: dla każdego x ..., istnieje x ... Tautologia (prawo logiczne), prawa De Morgana.