Zadania  +  Rozwiązania
Przedział obustronnie domknięty, zawiera liczby od 2 do 5. Przedział obustronnie otwarty, zawiera liczby od 2 do 5 bez 2 i 5. Przedział lewostronnie domknięty i prawostronnie otwarty, zawiera liczby od 2 do 5 bez 5. Przedział lewostronnie otwarty i prawostronnie domknięty, zawiera liczby od 2 do 5 bez 2. Nawiasy przy nieskończoności zawsze okrągłe. Przedział lewostronnie domknięty i prawostronnie nieograniczony, zawiera liczby większe lub równe 2. Przedział lewostronnie nieograniczony i prawostronnie otwarty, zawiera liczby mniejsze od 5. Wszystkie podane przedziały zaznaczone na osi liczbowej.