Zapisz i zaznacz na osi liczbowej za pomocą przedziału lub sumy przedziałów.