Funkcja liniowa. Równania prostej przechodzącej przez dwa punkty. Proste równoległe i prostopadłe. Funkcja liniowa z parametrem m. Równanie oznaczone, sprzeczne i nieoznaczone. Nierówności liniowe. Zadania tekstowe prowadzące do równań z jedną niewiadomą. Układ równań oznaczony, sprzeczny, nieoznaczony. Metoda podstawia. Metoda przeciwnych współczynników. Metoda wyznaczników. Zadania tekstowe prowadzące do równań z dwiema niewiadomymi.