Zadania  +  Rozwiązania
Rozwiązywanie układu równań metodą przeciwnych współczynników. Przekształcam równanie tak, aby przy jednej niewiadomej były przeciwne liczby (współczynniki). Po dodaniu otrzymuję równanie z jedną niewiadomą.