Definicja wielomianu. Pierwiastek (miejsce zerowe) wielomianu. Działania na wielomianach. Postać iloczynowa wielomianu. Równanie wielomianowe. Dzielenie wielomianów. Schemat Hornera. Twierdzenie Bezout. Twierdzenie o pierwiastkach wymiernych wielomianu. Krotność pierwiastka wielomianu. Nierówność wielomianowa.