Zadania  +  Rozwiązania
Twierdzenie Bezout. Pierwiastek wielomianu. Kiedy wielomian dzieli się przez x-a?