Twierdzenie Bezout. Pierwiastek wielomianu. Kiedy wielomian dzieli się przez x-a?