Zadania  +  Rozwiązania
Pierwiastek wielomianu. Miejsce zerowe wielomianu.