Zadania. Miejsce zerowe wielomianu. Pierwiastek wielomianu.