Teoria
rozwiązanie
Wyznacz współczynniki a i b wielomianu W(x)=3x^4+ax^3+bx-4, jeżeli ma on pierwiastki x_1=-1 i x_2=2. Pierwiastek wielomianu. Rozwiązywanie układu równań metodą podstawiania.