Teoria
rozwiązanie
Wyznacz współczynnik m wielomianu W(x)=x^3-4x^2+mx+5, którego jeden z pierwiastków to 3. Pierwiastek wielomianu.