Zadania  +  Rozwiązania
Miejsce zerowe funkcji. Liczenie, wyznaczanie miejsca zerowego funkcji ze wzoru. Odczytywanie miejsca zerowego z wykresu funkcji.