Zadania  +  Rozwiązania
Definicja funkcji: Funkcja to przyporządkowanie, które każdemu elementowi zbioru X przyporządkowuje dokładnie jeden element ze zbioru Y. Argumenty funkcji. Wartości funkcji. Funkcje można zapisać (określić) za pomocą wzoru, opisu słownego, grafu, wykresu. Wzór funkcji.