Zadania  +  Rozwiązania
Argument funkcji to liczba, którą mogę podstawić do wzoru funkcji. Wartość funkcji to liczba, którą mogę otrzymać ze wzoru funkcji.