Zadania  +  Rozwiązania
Dziedzina funkcji. Liczenie, wyznaczanie dziedziny funkcji z wykresu. Oznaczenia dziedziny funkcji. Odczytanie dziedziny funkcji ze wzoru.