Znajdź dziedzinę funkcji. Znajdź na wykresach wartości funkcji dla argumentów: -4, -2, 0, 3, 4. Na podstawie wykresów wyznacz dziedzinę funkcji.