Liczby rzeczywiste to wszystkie liczby z jakimi masz do czynienia w szkole podstawowej i średniej. Zbiór liczb rzeczywistych składa się z liczb wymiernych, np.: -5 7/9, -4, -13/5, -1, -1/2, 0, 1/3, 3/2, 4 i liczb niewymiernych, np.: -√97, -7-√8, -π, -√3, -1/√5, √2/2, π, √21. W zadaniach czesto występuje informacja, że np. x należy do zbioru liczb rzeczywistych lub masz otrzymać w wyniku liczbę rzeczywistą. Takimi informacjami możesz się nie przejmować, bo w podstawie programowej dla szkoły podstawowej i średniej innych liczb nie ma. Na studiach, jeżeli będziesz miał na nich matematykę, to dowiesz się, że oprócz liczb rzeczywistych są też liczby zespolone.