Zadania  +  Rozwiązania
Rozkład wielomianu na wyrażenia liniowe, wyrażenia kwadratowe (delta<0), potęgi x. Rozkład wielomianu na czynniki. Odczytywanie pierwiastków wielomianu z wielomianu rozłożonego na czynniki.