Zadania  +  Rozwiązania
Wielomian. Jego definicja, stopień i współczynniki. Wielomian stopnia piątego. Wielomian stopnia pierwszego, zerowego. Wielomiany równe. Definicja wielomianu.