Zadania  +  Rozwiązania
Twierdzenie o pierwiastkach wymiernych. Pierwiastek wielomianu. Pierwiastek całkowity wielomianu. Pierwiastek wymierny wielomianu.