Rozwiąż, korzystając z dzielników ostatniego współczynnika.