rozwiązanie
Reszta z dzielenia wielomianu W(x) = 6x^3+(m+4)x^2-2x-1 przez dwumian x-m jest równa 8. Oblicz wartość m oraz pierwiastki tego wielomianu. Dzielenie wielomianów. Twierdzenie o pierwiastkach wymiernych. Rozkład wielomianu na czynniki. Twierdzenie B\'ezout. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej. Zbiory liczbowe. Wzory skróconego mnożenia.