Zadania  +  Rozwiązania
Wzory skróconego mnożenia. Podnoszenie sumy i różnicy do potęgi o wykładniku 2. Wyrażenia algebraiczne. Potęgowanie sumy i różnicy wyrażeń z a i b.