Wzór skróconego mnożenia na sześcian sumy to (a+b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³. Przykłady.