a + b = c. Suma liczb a i b jest równa c. Liczby a i b nazywamy składnikami sumy. Przykład: 4+7 = 11. Suma liczb 4 i 7 jest równa 11.