Wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy to (a-b)² = a² - 2ab + b².